joeng4
sau6
zeon6
lok9
jam1
guk7
sang1
lou5
bing6
sei2
naai5
ding6
guk9
sin1
saa2
tyut8
faan4
jan4
zuk9
faan6
kwai1
wo4
soeng2
sik9
gau2
juk9
ming6
zyu3
ding6
wan6
naan4
buk7
saam1
soei1
luk9
wong6
hou2
naan4
zuk7
dou2
ji6
hok9
syu1
naan4
duk9
dou2
zai2
ho4
cang4
maai5
daai6
nguk7
soei2
wai4
sang1
tou2
coeng4
muk9
gwong1
hap9
zok8
jung6
jip9
bin3
luk9
bing1
ji6
faa3
cin4
naan4
cuk7
haau2
fu5
naan4
bou1
mou4
mai5
zuk7
lau4
soei2
cing1
sei2
soei2
zuk9
jan4
mong6
gou1
cyu3
mou4
mun5滿
zuk7
naam4
sin6
bin3
noei5
ji6
huk7
pan4
zin6
fu1
cai1
naan4
wo4
muk9
bing1
saat8
dik9
zoeng3
sim2
suk7
gung1
sing4
san1
toei3退
hoeng2
fung2
luk9祿
zoeng6
hang4
tin4
maa5
hang4
jat9
gwo3
ho4
zeot7
zai2
bat7
toei3退
suk7
ngau4
gaang1
tin4
maa5
sik9
guk7
lou5
dau6
zaan6
cin4
zai2
hoeng2
fuk7